《X战警前传 金刚狼》最新超酷角色照

《今日美国》(USA TodayUSA Today)网站今天独家曝光《X战警前传:金刚狼》(X-Men Origins: Wolverine)的第二款预告片和6张角色照!

《X战警前传:金刚狼》(X-Men Origins: Wolverine)将在2009年5月1日上映。

以下是6款角色剧照:

金刚狼

休·杰克曼(Hugh Jackman)扮演“金刚狼”

金刚狼

里夫·施雷伯(Liev Schreiber)扮演金刚狼的夙敌“剑齿虎”(Sabretooth)

金刚狼

“银狐”(Silver Fox 林恩·柯林斯饰),金刚狼的爱人,能使别的变种人加速痊愈,对射击和一对一格斗非常有经验

提示:键盘也能翻页,试试“← →”键